بایوژن موافقت کرد 900 میلیون دلار برای رسیدگی به پرونده افشاگران به اتهام رشوه دادن و سخنان ساختگی بپردازد.آپس از یک دهه کشمکش حقوقی، Biogen در اصل موافقت کرده است که 900 میلیون دلار برای رسیدگی به شکایت یکی از کارکنان سابق که ادعا می‌کرد این شرکت به صدها پزشک برای افزایش فروش داروهای مولتیپل اسکلروز خود رشوه پرداخت کرده است، بپردازد.

این تسویه حساب به نبرد طولانی مدتی پایان داد که در سال 2012 آغاز شد، زمانی که یک مدیر فروش سابق بیوژن به نام مایکل باودونیاک شکایتی را برای افشاگر تنظیم کرد و ادعا کرد که این شرکت هزاران برنامه سخنران و مشاوره را اجرا می کند که جلسات آموزشی نبودند، بلکه در واقع ابزارهای بازاریابی آشکار بودند. او ادعا کرد که در نتیجه، داروساز باعث شد Medicaid برای دارو بیش از حد بپردازد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید