بازپرداخت وام 150 میلیون دلاری به این مستاجران



به گزارش سلام نو، رئیس صندوق رفاه دانشجویان آفریقای جنوبی: تمامی داکت های رتبه پنجم امسال جمع آوری می شود و در مرحله بعدی خوابگاه های درجه چهار به موقع حذف می شود.

مسعود گنجی در سنندج از اقدامی دیگر برای مجموعه آشپزخانه های سنتی دانشگاهی در سال جاری خبر داد و گفت: شرایط این امر راه اندازی دانشگاه ها و گام بعدی تبدیل آشپزخانه های نیمه صنعتی به صنایع خواهد بود.

وی گفت: با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان بند 7 که مربوط به ایجاد خوابگاه است، ظرف مدت پنج سال 100 هزار خوابگاه برای دانشجویان متاهل در کشور ساخته می شود.

رئیس صندوق رفاه اجتماعی دانشجویان افزود: در حال حاضر 980 خوابگاه با ظرفیت 202 هزار دانشجو وجود دارد که خوابگاه ها تا 37 درصد، هدف گذاری 50 درصدی در سه سال آینده است.

گنجی در خصوص ساده‌سازی وام‌های دانشجویی گفت: از نیمسال دوم سال تحصیلی تاکنون تمامی وام‌های دانشجویی 30 درصد و وام‌های متاهلی 95 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: دانشجویانی که به هر دلیلی در چارچوب وام دانشجویی قابل وام نمی باشند، وجوه مورد نیاز تامین شده است.

رئیس صندوق رفاه اجتماعی دانشجویان همچنین با تاکید بر تامین مسکن برای دانشجویان متاهل و مجرد گفت: در صورت تامین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه، 50 درصد ودیعه مسکن 70 متری تامین می شود. به دانشجویان متاهل.» در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت 200 میلیارد و در برخی شهرها 650 میلیون ریال خواهد بود.

گنجی گفت: در حال حاضر این مبلغ در تهران 325 میلیون ریال و در شهرستان ها 260 میلیون ریال است که در صورت تصویب رشد و توسعه خوبی خواهد داشت.

وی افزود: برای دانشجویان مجردی که نیاز به خوابگاه دارند، وام گروهی به نام دانشجو و حساب دانشگاه پرداخت می شود. / شفقنا