پایان دادن به حق ملی سقط جنین می‌تواند باعث افزایش علاقه به قرص‌های سقط جنین از طریق پست شود، روشی برای ختم بارداری که در ایالت‌هایی که قبلاً این روش را محدود می‌کنند، رایج شده است. واشنگتن پست می گوید. بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه سعی کرده اند ارسال یا تجویز این قرص ها را ممنوع کنند. اما برخی از زنان توانسته‌اند با دریافت آنلاین قرص‌های خود از داروخانه‌های خارج از کشور که قوانین ایالات متحده به آن دسترسی ندارند، محدودیت‌ها را دور بزنند. تبلت ها معمولاً در یک پاکت ساده عرضه می شوند که کار پلیس را سخت می کند. با توجه به اینکه دادگاه عالی احتمالاً آماده لغو رو در مقابل وید است، افرادی که به دنبال سقط جنین در ایالات متحده هستند احتمالاً به این منابع سرازیر خواهند شد.