اولین قطار باکس آفیس وارد ایران شد


در چارچوب دیدار روسای جمهور ایران و قزاقستان، قطاری از ایران به ترکیه وارد ایستگاه قطار تهران شد.

اولین قطار حاوی گوگرد که از خط قزاقستان-ترکمنستان-ایران پیروی می کند صبح امروز وارد خط آهن اینچه در خارج از گلستان شد و ساعاتی بعد وارد ایستگاه راه آهن تهران شد.

24 قطار برای این قطار و 48 کانتینر 20 فوتی در نظر گرفته شده است.

ساعت 16 امروز (شنبه) برای نخستین بار ناو ریلی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه حامل یک فروند کشتی آهنی قزاقستان از مرز اینچه برون وارد کشور شد.

هدف از این اقدام ایجاد کریدور ترانزیتی قزاقستان-ترکمنستان-ایران (kITI) و صادرات بیشتر به ترکیه و اروپا است.

علاوه بر توافقات انجام شده، قرار بود فردا (یکشنبه) یادداشت تفاهم بین دو قطار در حضور رئیس جمهور دو کشور امضا شود.

اولین کشتی کشتی

منبع: ایرنا