اوروفلومتریلطفاً به این مطلب امتیاز دهید. این‌کار به بهبود ارائه مطالب کمک خواهد کرد. uroflowmetry چیست؟ پزشکان از uroflowmetry برای آزمایش میزان ادرار تخلیه شده …

مطالعه بیشترSource link