اقدام وحشیانه شرکت کننده سرشناس {فوتبال} پس تنوع از خیانت همسرشدلیل این پرونده چه خبر نو، طبق ادعای «روی نِمِر» خبرنگار آرژانتینی افسران پلیس آرزو می کنند ادواردو سالویو شرکت کننده سابق بنفیکا، اتلتیکومادرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیدترین بوکاجونیورز این است.

این شرکت کننده متهم این است دلیل این اینکه پس تنوع از مطلع تبدیل شدن نامزدش تنوع از خواستگاری او می رود با دختر با این وجود یکی دیگر، با ماشینش او می رود را {زیر} داده شد. عکس ها دوربین دیجیتال‌های مدار معامله بسته این گردش ترسناک سالویو را مارک می‌دهد.