افزایش عوارض آزادراه لغو شدبه گزارش سلام نو به نقل از مشرق، امین کیانی اعلام کرد: پس از برگزاری نشست تخصصی بررسی نرخ های جدید راهداری کشور در ستاد وزارت راه و شهرسازی، نرخ های جدید مالیات کشور بررسی شد. بزرگراه ها در این راستا در حال بازنگری هستند و پارکینگ و تردد در بزرگراه های کشور با نرخ های قبلی خواهد بود.

رئیس شورای اطلاع رسانی اداره راه و شهرسازی گفت: تردد در محورهای کشور مانند گذشته خواهد بود و تا اطلاع ثانوی از هرگونه افزایش نرخ خودداری می شود.

وی ادامه داد: در این راستا تصمیم گرفته شد تا خودروها در بزرگراه های کشور با نرخ های قبلی تردد کنند.

پیش از این اعلام شده بود که نرخ عوارض رایگان در جاده های کشور افزایش یافته است.