اسناد نقض حریم خصوصی در نیروگاه داده های سلامت و مصرف کننده را نشان می دهدکیسی راس

خبرنگار ملی فناوری

کیسی استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی و مسائل اساسی آن در مورد ایمنی، انصاف و حریم خصوصی را پوشش می دهد. او یکی از نویسندگان خبرنامه STAT Health Tech است.