اخبار مهم در مورد کمک هزینه جدید در ماه جولایبه گزارش سلام چا، دولت پیشنهادهایی برای تامین مالی جدید در سال جدید با حذف بودجه ترجیحی دارد. اخیراً پرداخت یارانه گوشت به عنوان یارانه جدید از سوی دولت مردان مطرح شد که این یارانه جدید طبق نظر به 300 هزار تومان خواهد رسید. به گفته برخی از نمایندگان، کمک بلاعوض جدید به صورت نقدی پرداخت خواهد شد، در ادامه به آخرین اخبار مربوط به کمک هزینه جدید می پردازیم.

طی روز جاری اعلام شده است که انصراف بند 136 برای تامین مالی هدفمند از عصر امروز اعلام می شود.

تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی ادامه ثبت نام برای کمک های بلاعوض این است که هنوز بسیاری از ذینفعان ثبت نام نکرده اند.