خواه یا نه انرژی خیار شور می خواهید در خود خورده شدن لاغری ریاضیات کنم؟ + راهنمای خوب ارزش غذایی- rdiet.ir


ممکن است داشته باشید برای بعد‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروع انرژی خیار شور در خود برنامه غذایی سالم شخصی rdiet.ir وارد حرکت می شوید؟ ما سریع میکنیم پیش اینکه دستور کار ای برای خیار شور در خود برنامه غذایی سالم داشته باشید، سری دلیل این اپلیکیشن rdiet.ir بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود حوزه انرژی شماری دستور کار، ضمن بررسی انرژی مصرفی روز پس از روز شخصی، سطح انرژی دریافتی خیار شور می خواهید نیز از آن آگاه هستند.

دریافت پذیرش اپلیکیشن

همراه خود کلیک کردن روی دکمه معقول ترین پتانسیل حق ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانلود به صورت رایگان اپلیکیشن rdiet.ir می خواهید بدست آورده اید. سپس همراه خود دریافت پذیرش حوزه « دلیل این سلامتی برسم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس « چک لیست انرژی» میتوانید انرژی خیار شور می خواهید وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب برای یک نقطه ميتوني کمکت میخواهید، انرژی شماری کنید.

همراه خود تایپ انرژی خیارشور در خود نوار جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف، انرژی مصرفی شخصی می خواهید چک لیست کنید.

میخواهم سطح انرژی خیار شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش غذایی آن قرار است می خواهید بدانم!

نمی رود ميتوني کمکت خواننده نگرانی در مورد ما باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود قفسه ترشیجات گال کشتی تان خبری تنها 2 شیشه خیار شور نباشد! درهرصورت، سالخورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان، کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند میلیونر علاقه مند به این بامزه سرکه ای-نمکی ترد هستند. می تواند بالاتر باشد یا نباشد چیزهای بی اهمیت بیشتری درست مثل انرژی خیار شور می خواهید هم دلیل این دانسته هایتان اضافه کنید!

انرژی خیار شور دلیل این ازای هر و هر یک بیماری عدد کودک جای می دهد خشن مغذی های {زیر} می تواند ميتوني کمکت میخوانید:

 • قدرت: 6/1 کیلوکالری
 • کربوهیدرات: 3/0 خوب و دنج
 • پروتئین: 0 خوب و دنج
 • چربی ها: 0 خوب و دنج

خوب ارزش غذایی هر و هر 100 خوب و دنج خیار شور

 • آب: 08/94 خوب و دنج
 • فیبر: 20/1 خوب و دنج
 • قند: 06/1 خوب و دنج
 • کلسترول ldl: 00/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین A: 00/10 میکروگرم
 • ویتامین D: 00/0 میکروگرم
 • ویتامین E: 09/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین K: 00/47 میکروگرم
 • ویتامین C: 00/1 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B1 (تیامین): 00/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B2 (ریبوفلاوین): 01/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B3 (نیاسین): 00/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B4 ( کولین): 60/3 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید): 04/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B6: 01/0 میلی خوب و دنج
 • ویتامین B9 (فولات): 00/1 میکروگرم
 • ویتامین B12: 00/0 میلی خوب و دنج
 • کلسیم: 00/0 میلی خوب و دنج
 • آهن: 40/0 میلی خوب و دنج
 • منیزیم: 00/4 میلی خوب و دنج
 • فسفر: 00/14 میلی خوب و دنج
 • پتاسیم: 00/23 میلی خوب و دنج
 • سدیم: 00/1208 میلی خوب و دنج
 • روی: 02/0 میلی خوب و دنج
 • مس: 09/0 میلی خوب و دنج
 • منگنز: 01/0 میلی خوب و دنج
 • سلنیم: 00/0 میکروگرم

خیار شور: غذای مغذی

در خود جدول انرژی خیارشور خواندید ميتوني کمکت همراه خود چه موضوع غذایی بی آزاری روبه رو هستید! درواقع این میوه مزه دار شده در خود سرکه هر دو نمک دلیل این خوبی میتواند جای فراوان در خود متنوع رژیم های غذایی ممکن است داشته باشید داشته باشد یا نباشد بی آنکه ایده ها تغذیه ای ممکن است داشته باشید می خواهید {زیر} سؤال ببرد!

خیار شور هم درست مثل سبزی ها منبع مفید خوبی آب این است ميتوني کمکت چربی ها یک چیز ناچیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین 0% دارد. این میوه مزه دار شده غنی متنوع ویتامین هاست. نیازی به گفتن نیست بیان نشده {نماند} ميتوني کمکت شکل از خیار شور تصمیم گیری کننده خوب ارزش غذایی آن قرار است این است. مثلا اگر خیار شور همراه خود سبزی های سبک دار عاقلانه کرده باشید، همراه خود چیزهای بی اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی {زیر} ممکن است داشته باشید می خواهید شگفت زده میکند:

◄ 20% خواستن مصرفی روز پس از روز بدن ما دلیل این ویتامین K؛ این ویتامین خاموش کردن تعیین کنید گیری لخته های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کننده استخوان هاست.

◄ 6% خواستن مصرفی روز پس از روز بدن ما دلیل این کلسیم؛ استخوان ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کننده مینا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب

خیار شور در بخشی خواستن روز پس از روز بدن ما دلیل این کلسیم می خواهید عرضه میکند.

◄ 6% خواستن مصرفی روز پس از روز بدن ما دلیل این پتاسیم؛ بهتر شدن کار کردن فرمول مضطرب

 

◄ 3-4 % خواستن مصرفی روز پس از روز بدن ما دلیل این ویتامین C؛ جمله ترجیحی متنوع آنتی اکسیدان ها برای حفظ موبایل های بدن ما دربرابر حمله ها رمان های آزاد.

◄ 1% خواستن مصرفی روز پس از روز بدن ما دلیل این ویتامین A؛ گرانبها برای تخیل و پیش بینی، افزایش فرمول امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده در خود رژیم باردار بودن

بااین اوصاف همچنانکه انرژی خیار شور جایگاه ویژه ای در خود رژیم کم انرژی ممکن است داشته باشید میتواند داشته باشد یا نباشد، میبینید ميتوني کمکت rdiet.ir بدون در نظر گرفتن ریزمغذی های حیاتی بدن ما میتواند یک بیماری مناسب برای مصرف انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود عین موجود پرطرفدار هم باقی نگه دارد.

انرژی خیار شور می خواهید خوردن کنم؟

خیار شور با بیرون استثناء همسو با خرده فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقالی کوچکی آنجاست. نکته خارق العاده فقط در مورد شکل از همراه خود کنترل کیفیت آن قرار است، استفاده از مخمر برای ترتیب دادن خیار شور این است.

اگر می خواهید ميتوني کمکت خوب ارزش غذایی آن قرار است می خواهید محافظت کنید سریع ما اینجا است ميتوني کمکت هر دو خیار شور خودت کار کن عرضه هر دو خودتان در خود محل سکونت خیار شور عاقلانه کنید! در خود سیستم های واحد تولیدی ای قارچ، میکرو ارگانیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر میکروب ها برای ترتیب دادن خیار شور استفاده از می تواند مگر اینکه سریعتر دلیل این کف دست حمایت کننده برسد.

درحالیکه اگر دقت کرده باشید، روی مرحله خیار شور مفید قادر شده همراه خود مخمر، حباب هایی ممکن است وجود داشته باشد ميتوني کمکت تصویر سبک های زندگی میکرو ارگانیسم روشن در خود آن قرار است این است.

خواهد شد سریع میکنیم در خود بارگذاری نمک دلیل این خیار شور زیاده روی نکنید. همراه خود افزودن مخلوط شده آب نارنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه میتوانید دلیل این اصطلاح خیار شور مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغذیه ای می خواهید برای {میز} غذایتان قادر کنید.

فواید مناسب برای مصرف انسان خیار شور

گرانبها برای گوارش– همانطور ميتوني کمکت بزرگتر ارائه توضیح برای دادیم مخمر خارج از آن در خود خیار شور منبع مفید سودمند میکرو ارگانیسم های گرانبها برای شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {روده} این است.

محافظت بدن ما در خود معادل {بیماری ها}– خیار در خود حالت نپخته سرشار یکی از آن آنتی اکسیدان دلیل این نام تجاری بتاکاروتن این است ميتوني کمکت بدن ما آن قرار است می خواهید دلیل این ویتامین A به کار دوباره میکند. به یاد داشته باشید ميتوني کمکت کاروتن یکی از موارد حیاتی ترکیبی های طنین انداز در خود به حداقل رساندن احتمال در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها هوازی، بیشتر سرطان ها، {بیماری} های تنفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {بیماری} های خطر کننده این است.

 

 

به حداقل رساندن بالقوه گرفتگی توده عضلانی– جذاب این است از آن آگاه هستند ميتوني کمکت ورزشکاران رسمی در خود خورده شدن بدنسازی شخصی، یک نقطه آب خیار شور برای اندازه گیری مشاهده خوردن میکنند. این ترفند پشتیبانی میکند مگر اینکه سطح الکترولیت کف دست طولانی رفته است تکانشی مصنوعی شود.

بنابر یک بیماری پژوهش اجرا شده، احتمالا آب خیار شور وقتی قرار داده بعدی همراه خود آب در خود به حداقل رساندن گرفتگی های عضلانی {تأثیر} بهتری دارد. نیازی به گفتن نیست بررسی ها در خود این جعبه باقی مانده است اندک این است.

نوک حوزه: انرژی خیار شور می خواهید بسوازنم؟

ممکن است داشته باشید دلیل این سادگی میتوانید خیار شور {دعوت} کنید ميتوني کمکت در خود خورده شدن لاغری ممکن است داشته باشید عملکرد داشته باشد یا نباشد! انرژی خیار شور آنقدر یک چیز ناچیز این است ميتوني کمکت همراه خود مصرف 2 عدد قابل توجه خواهد بود چند مورد آخر مشاهده آرام {زیر} می خواهید از طریق مگر اینکه سطح 15 کیلوکالری قدرت دریافتی آن قرار است می خواهید بریزید دور:

کوهنوردی ( 3 متر در خود ساعت): 3 {دقیقه}

دویدن ( 6 متر در خود ساعت): 1 {دقیقه}

موتور سیکلت رانندگی (10 متر در خود ساعت): 2 {دقیقه}

منبع مفید: nutritionix، fda، webmd

دلیل این این مطلب چه امتیازی می دهید؟