آیا پایان روزهای بد بورس نزدیک است؟


شاخص کل سهام منفی شد. شاخص وزن برابر نیز منفی بود. بازار امروز تعادل اشتباهی داشت. مجموع فروش اشخاص حقیقی از مرز 250 میلیارد تومان گذشت. صنعت داروسازی در بازار امروز به دلیل افزایش قیمت داروهای انسانی و شفافیت شرکت ها مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. دلار در سامانه نیما 26300 تومان است. برخی از سهام و صنایع به کار خود در بازاری با تعادل ضعیف پایان دادند. آخرین روزهای تیرماه است و تابلوهای زیادی در جلسه بسته شد.

مسعود بهمنی کارشناس بازار مالی به بررسی این روزهای بورس پرداخت. وی صنعت پالایش، اوره و سایر ذخایر در چندین بخش صنعتی را برای مطالعات بیشتر پیشنهاد کرد. آنها امیدوارند در آینده بازار ریزش نداشته باشد و معاملات در همان سطوح و در تعداد بالاتر انجام شود. ریسک‌های بازار جهانی و آسیب‌پذیری‌های زیرساختی (آب، برق و گاز) برای شرکت‌ها، ریسک‌های اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند.

امیرهوشنگ نوایی به بررسی جزئیات شرکت های دارویی در کدال پرداخت.