آیا نور پزشکی ادامه دارد؟ | بورسون


بورسان: امروز بازار پول روز سختی را پشت سر گذاشت اما برخی گروه ها توانستند شرایط خوبی را دنبال کنند. این در حالی است که با وجود روند منفی بورس، صنعت دارو سبز پوشیده بود و بسیاری از برندهای آن با خط خرید کار خود را به پایان رساندند.
خبر تایید شرکت های دارویی برای افزایش نرخ مهم ترین دلیل این موضوع بود. اتفاقی که می تواند شرایط شرکت های دارویی را به گونه ای تغییر دهد که پس از مدت ها بتوانند محصولات خود را به دور از قیمت ثابت تولید و به فروش برسانند.
به نظر می رسد برنامه داروور برای ساماندهی پول مواد مخدر ایجاد شده است، هرچند ممکن است در مرحله اول پول دارو به طور کامل حذف نشود. احتمالاً این برنامه برای بررسی اینکه آیا امکان جبران افزایش قیمت دارو برای مصرف کنندگان از طریق بیمه وجود دارد یا خیر، انجام می شود.
البته نکته مهمی که نباید فراموش کرد افزایش تضاد بین شرکت های دارویی و بیمه است که ممکن است حاشیه سود این شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد.

در برنامه زنگ پایان امروز به همراه امیرهوشنگ نوایی تحلیلگر برسانی به بررسی عملکرد صنعت داروسازی پرداختیم.