آیا نرخ اوراق قرضه دولتی افزایش می یابد؟


بورسان: از نظر آماری به نظر می رسد در سال 1401 دولت کمتر از سال قبل اوراق منتشر کرده است. نرخ سود بانک های مختلف از ابتدای سال تاکنون اندکی افزایش یافته و همچنان رکورد می زند و در حال حاضر 21.3 درصد است.
حال سوال این است که با توجه به شرایط فعلی، آیا نرخ های بازار بدهی مسیر سال 2018 را طی می کند و به 24 درصد می رسد؟

گفتگوی بورسان با پیام افضلی کارشناس بازار سرمایه