آیا قیمت گاز پتروشیمی در فصل سرما افزایش می یابد؟


بورسان: برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت بنزین ممکن است به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما باشد. شرکت های بزرگ پتروشیمی از گاز به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند و قیمت آن تاثیر ویژه ای بر قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی دارد.
سال گذشته افزایش قیمت گاز تا سقف 5000 تومان در بودجه مشاهده شد، اکنون با توجه به افزایش قیمت اوره متاثر از گاز، قیمت تخمینی گاز در بودجه 1402 افزایش یافته است. و امکان تعویض سقف وجود دارد.
بله، به نظر می رسد کمبود اعتبارات دولتی و استراتژی جبران خسارات سیاست گذاران در این موضوع تاثیر زیادی داشته باشد.

گفتگو با بورسان و مجید عشقی نژاد، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه خلیج فارس