آیا سویا باعث کاهش تستوسترون در بدن می شود؟


نگرانی‌ها درباره اینکه فیتواستروژن‌ ها (ایزوفلاون‌ ها) در سویا ممکن است منجر به سینه زنانه در مردان شود همچنان مطرح است. چندین مطالعه و گزارش موردی در مورد اثرات ایجاد سینه زنانه سویا از جمله کاهش سطح تستوسترون و افزایش سطح استروژن در مردان منتشر شده است. یک مطالعه مروری روی مقالاتی که از سال 2010 تا 2020  منتشر شده انجام شده است که به صورت جامع این موضوع را بررسی کرده است.

این پادکست صوتی از جمع بندی و مرور 41 مطالعه روی مصرف سویا ظبط شده است و برای کاربران بخش ویژه وبسایت اندیشه عضلانی قرار داده شده است.