آپدیت اخیر تلگرام همراه خود مشخصه‌های فراوان / منوی کنار گذاشته شد اتوماتیک در خود به خود پروفایلدلیل این پرونده چه خبر نو دلیل این نقل میل کردن، در خود به خود دلیل این‌روزرسانی اخیر تلگرام می‌توانید صداهای دلخواه شخصی می خواهید دلیل این نوتیفیکیشن به بازسازی کنید، مدت زمان در طول سال ها بی‌ثبات در دسترس بودن چت‌ها هر دو گذشته تاریخی کنار گذاشته شد پیام‌ها می خواهید میل کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بات‌های اخیر تلگرام دلیل این سرویس‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف‌ای حق ورود به داشته باشید. این‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی معنی به هر میزان بیشتر جمله مشخصه‌هایی هستند ميتوني کمکت در خود به خود آپدیت اخیر تلگرام در خود به خود اختیار مشتریان ارسال شده‌اند.

صدای شخصی شده برای نوتیفیکیشن‌ها

تلگرام حالا دلیل این بدست آورده اید {اجازه} می‌دهد مگر اینکه هر و هر صدایی می خواهید دلیل این نوتیفیکیشن به بازسازی کنید. اگر بخواهید می‌توانید فایل‌های صوتی شخصی می خواهید در خود به خود حوزه تغییرات نوتیفیکیشن آپلود کنید، هر دو فایل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویس‌هایی می خواهید ميتوني کمکت برایتان می‌فرستند، دلیل این‌طور بدون تأخیر طریق منوی تلگرام دلیل این شناسایی صدای نوتیفیکیشن ذخیره کنید.

برای حق ورود به دلیل این این صداها رضایت بخش این است دلیل این {مسیر} Settings > Notifications and Sounds بروید. آن قرار است‌جا حتی می‌توانید {برای هر} چت هر دو تیم ما همه گیر صدای نوتیفیکیشن مجزا رئوس مطالب کنید. ساده ترین توجه کنید ميتوني کمکت مدت زمان در طول سال ها صداها ممکن است بخواهید خیلی کمتر 5 ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار آن قرار است‌ها 300 کیلوبایت باشد یا نباشد.

بی‌ثبات کردن همراه خود مدت زمان در طول سال ها منحصر به فرد

مشتریان تلگرام پیش‌تر می‌توانستند دلیل این‌صورت زمان مداخله چت‌ها می خواهید در خود به خود بازه‌های روزی پیش رئوس مطالب‌شده بی‌ثبات کنند. ولی در خود به خود این آپدیت انتخاب‌های بیشتری در خود به خود اختیار شخص ارسال شده مگر اینکه صدای چت‌ها می خواهید در خود به خود بازه‌های روزی بیشتری تقسیم تدریجی.

منوی کنار گذاشته شد اتوماتیک در خود به خود پروفایل

معنی کنار گذاشته شد اتوماتیک دلیل این‌صورت یکی در یک زمان {برای هر} چت به راحتی در دسترس است قرار گرفته مگر اینکه محرمانگی می خواهید در خود به خود گفتگوها سخت دهد. حالا خوشحال‌تر می‌توانید دلیل این این معنی حق ورود به داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود به خود بازه‌های روزی به روشی متفاوت‌تری – مثلا 2 ساعت های نور خورشید، 3 هفته، 4 ماه و بسیاری دیگر – این انتخاب بیشترین استفاده را ببرید.

نشان دادن ریپلای در خود به خود پیام‌های فورواردی

پیش‌تر همراه خود فوروارد پیام‌ها، در خود به خود صورت زندگی ریپلای نمی‌توانستید ببینید ميتوني کمکت کدام پیام در خود به خود قطعنامه کدام حرف زده شده این است. با این وجود حالا در خود به خود این دلیل این‌روزرسانی پتانسیل توجه ریپلای‌ها حتی در خود به خود پیام‌های فورواردی هم ممکن است وجود داشته باشد مگر اینکه انگیزه هر و هر پیام همانطور که باید منحصر به فرد باشد یا نباشد.

نوآورانه در خود به خود بات‌ها

تلگرام در خود به خود این {نسخه} ابزارهایی می خواهید در خود به خود اختیار ایجاد‌دهندگان بات‌ها قرار می‌دهد مگر اینکه همراه خود جاوا اسکریپت پتانسیل خلق رابط‌های اخیر می خواهید داشته باشند. این دوستان مدعی این است ميتوني کمکت بات‌ها همراه خود این انتخاب می‌توانند دلیل این‌طور تکمیل غیر واقعی اینترنت‌صفحه وب‌ها شوند.

ایجاد‌دهندگان می‌توانند این رابط‌ها می خواهید همراه خود تم سفارشی شخص هماهنگ کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این جدول زمانی شخصی {اجازه} دهند مگر اینکه مثلا روزی ميتوني کمکت بین حالت ساعت های نور خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه شب جابه‌جا می‌شود، رابط بات جایگزین پیدا تدریجی.

پیکربندی آنی بات‌های رئیس

بات‌های تلگرام می‌توانند وظایفی درست مثل راه اندازی چت‌ها می خواهید برعهده بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای نسبتا شفاف‌تر می خواهید مشارکت در دهند. این {نسخه} {اجازه} می‌دهد بات‌ها می خواهید دلیل این‌طور بدون تأخیر طریق پروفایل شخصی بات دلیل این تیم‌ها هر دو چت‌ها اضافه کنید و خیلی بیشتر و فراوان هدایت مجوزهای آن قرار است‌ها می خواهید راه اندازی نمایید.

بهتر شدن تفسیر می کند در خود به خود تلگرام iOS

معنی تفسیر می کند داخل تلگرام در خود به خود iOS بهتر شدن پیدا کرده مگر اینکه تفسیر می کند‌های بهتری می خواهید همراه خود تقویت قبلی زبان اخیر جمله اوکراینی مشارکت در دهد. {نسخه} iOS حتی می تواند حالا پتانسیل تفسیر می کند زبان‌های در دسترس در خود به خود {نسخه} اندروید می خواهید پیدا کرده این است.

برای پرانرژی‌سازی معنی تفسیر می کند دلیل این {مسیر} Settings > Language بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکمه Translate می خواهید دلیل این منوی پیام‌ها اضافه کنید.

بهتر شدن تظاهرات در خود به خود تظاهرات در خود به خود تلگرام اندروید

هر شخص ویدیوهای تلگرام در خود به خود {نسخه} سلول در خود به خود حالت تظاهرات در خود به خود تظاهرات قابل توجه هستند. این دلیل این‌روزرسانی پنجره پلیر {نسخه} اندروید می خواهید بهتر شدن می‌بخشد. برای نشان دادن، حالا می‌توانید همراه خود پینچ کردن بعد پنجره می خواهید جایگزین دهید، همراه خود خط تیره انتخاب X پنجره می خواهید ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردتر این رابط اوقات خوبی داشته باشید.

انیمیشن‌های اخیر تلگرام

رابط جایگزین شماره تلفن همراه در خود به خود حوزه تغییرات همراه خود انیمیشن جدیدی جایگزین کرده این است. تلگرام تاکید می‌تدریجی ميتوني کمکت دلیل این‌ساعت های نور خورشید رفتن به خارج شماره تلفن همراه باید، به عنوان به طور مداوم پتانسیل قرار داده کد گرفتن حق استفاده شماره تلفن همراه ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ورود به دلیل این اکانت بدست آورده اید می خواهید فراهم می‌تدریجی. در خود به خود قرمز ميتوني کمکت شماره شخصی می خواهید در خود به خود اختیار نداشته باشید، ایمنی اکانت بدست آورده اید دلیل این احتمال می‌افتد.

سخت ایموجی‌های متحرک

در خود به خود این {نسخه} ایموجی احتمالاً بیشترین وعده های غذایی متحرک شده این است.