آخرین قرارداد ابری گوگل، مبارزه با حریم خصوصی FTC، و آینده رابط های مغز و کامپیوترشما در حال خواندن نسخه وب STAT Health Tech هستید، راهنمای ما در مورد اینکه چگونه فناوری علوم زیستی را متحول می کند. ثبت نام کنید تا این خبرنامه را هر سه شنبه و پنجشنبه در صندوق پستی خود تحویل بگیرید.

شکل دادن به آینده رابط های مغز و کامپیوتر

بقیه را بخوانید…